Slimme combinatie van bewezen technologie


Onze innovatieve installatie bestaat uit drie hoofdonderdelen:

Offshore gaswinning

Er ligt nog een aanzienlijke voorraad aardgas onder de zeebodem van het Nederlandse continentale plat.

 

Onze installatie wint gas uit kleine velden die wel ontdekt zijn, maar tot nu toe onvoldoende rendabel waren om te exploiteren, bijvoorbeeld omdat ze te ver van een gasleiding afliggen.

 

Het veld dat we geselecteerd hebben voor het eerste project, 'Cranberry', behaalt 25 jaar lang een dagelijkse productie van 800.000 m³ aardgas. Dit vereist drie putten voor de gaswinning en drie putten voor CO-injectie.

 

Circular Energy heeft geen gastransportleiding nodig omdat we elektriciteit produceren en geen gas.Offshore elektriciteitsproductie

Met het geproduceerde aardgas wordt na behandeling elektriciteit opgewekt. We benutten de capaciteit van offshore elektriciteitskabels zo optimaal mogelijk. 

 

De offshore installatie bestaat uit de volgende subsystemen: 

  • Gasbehandelingsinstallatie: een relatief kleine installatie die het geproduceerde gas geschikt maakt voor de elektriciteitscentrale
  • Gasgestookte elektriciteitscentrale: Twee gasturbines, bijstook van vloeibare componenten, warmteterugwinning met stoom en een stoomturbine. Met een capaciteit van 185 MWe wekt deze centrale jaarlijks 1.200 GWh op
  • Watersystemen: een gesloten watercircuit met zeewater voor algemene koeling en een gesloten koelwatercircuit voor de koeling van primaire processen
  • Hoogspanningsinfrastructuur: een transformator zet de opgewekte elektriciteit om van 11 kV naar 132 kV. Via een kabel wordt de stroom naar een windpark getransporteerd en op het gewenste spanningsniveau van de transportkabel gebracht. 
  • Remote Control - het productieplatform wordt bewaakt via een onshore controlekamer 


Offshore afvang en opslag van CO₂

De CO₂ die bij de elektriciteitsopwekking geproduceerd wordt, vangen we meteen af uit de rookgassen en slaan het op in het gasreservoir.

  • CO₂-afvang: In een gesloten kringloop met aminen wordt  CO₂ eerst opgelost in aminen en vervolgens door verwarming weer verdampt. Op deze manier vangen we 640 kton per jaar af
  • CO₂-injectie: we comprimeren de CO₂ naar 200 bar en injecteren dit onder in het gasveld met behulp van speciaal voor dit doel geboorde injectieputten.  .

Dankzij de afvang en opslag van CO₂ is de centrale klimaatneutraal. Bovendien neemt dankzij de CO₂  injectie de druk in het reservoir veel minder af dan bij klassieke gaswinning. Dit voorkomt bodemdaling en aardbevingen.

 

Het volume CO₂ dat geïnjecteerd wordt is even groot als er aan aardgas wordt geproduceerd. Dat garandeert voldoende opslagcapaciteit gedurende de levensduur van het project. 

 

Meer weten over CO₂-opslag? Bekijk hier de presentatie van Philip Ringrose.