De technology van ons unieke product

Circular Energy wil schone stroom uit aardgas produceren door een gasgestookte elektriciteitscentrale op zee met CO2 afvang en opslag.

Onze innovatieve geïntegreerde ketenbenadering bestaat uit drie hoofdonderdelen…

Offshore gaswinning

Onze aanpak biedt verschillende voordelen in vergelijking met traditionele gaswinningsmodellen.

De stroomproductie op zee, op dezelfde plek als waar de gaswinning plaats vindt, maakt het mogelijk om de CO2, die normaal gesproken bij de verbranding van aardgas vrijkomt, af te vangen en terug in het gasveld te injecteren. Op deze manier produceren we op efficiënte wijze klimaatneutrale stroom uit aardgas. De ontwikkeling van het gasveld is niet afhankelijk van bestaande gasinfrastructuur. Potentiële velden hoeven niet in de buurt van een gaspijplijn te liggen maar binnen bereik van het elektriciteitsnetwerk op zee. Dat is binnen een straal van 70 km.

Offshore elektriciteitsproductie

Momenteel werken we aan een ontwikkelingsplan voor een eerste project dat 185 MWe genereert, gekoppeld aan een groot offshore windpark. Op basis van de waarschijnlijkheidsverdeling van de windsnelheden, gaan we ervan uit dat we het equivalent van 75% van de tijd vollast kunnen produceren. De rest van de tijd zullen de windsnelheden zodanig zijn dat de exportkabel volledig wordt gebruikt. 

De huidige parameters voor het project waar we mee willen beginnen:

  • Gemiddelde dagelijkse gasproductie: 800.000 m3 (normal)/dag (30 MMscf/dag) uit drie putten
  • Elektriciteitsproductie: 1.200 GWh/jr met gebruik van twee gasturbines, twee stoomgeneratoren voor warmeterugwinning, één stoomturbine
  • CO2 afvang: 640 ktonne/jr door inzet van een gesloten kringloop met amines.

Offshore afvang en opslag van CO2

CO2 dat onder druk wordt gebracht is veel minder mobiel dan gasvormige CO2. Omdat we meteen beginnen met injecteren van CO2, is het mogelijk om de druk in het reservoir nagenoeg op het beginpeil te houden. Dat zorgt ervoor dat de CO2 onder druk blijft en een hoge dichtheid behoudt. De CO2 moet voor injectie tot ongeveer 200 bar (3.000 psi) gecomprimeerd worden.

Het is van essentieel belang dat recirculatie van CO2 binnen het reservoir minimaal is. Dit doen we door:

  • Een ontwerp van de put dat het mogelijk maakt na verloop van tijd bepaalde zones te isoleren
  • Well spacing allowing for perfect sweep efficiency
  • De juiste druk en temperaturen om de CO2 in dichte vorm te houden

Bijkomende voordelen van Circular Energy’s geïntegreerde benadering

Geen bodemdaling

Het injecteren van CO2 in hetzelfde reservoir als waaruit aardgas wordt geproduceerd heeft een aantal voordelen:

  1. Er wordt hetzelfde volume aan CO2 geïnjecteerd als er aan aardgas wordt geproduceerd. Dat garandeert voldoende opslagcapaciteit gedurende de levensduur van het project.

  2. Dure flowlines naar een opslaglocatie op een andere plek zijn niet nodig, dus geen bijkomende hoge investeringskosten daarvoor.

  3. De drukafname is veel kleiner dan normaal, wat tot op zekere hoogte beweging in de laag boven het reservoir en bodemdaling aan de oppervlakte voorkomt. 


Actief op de elektriciteitsmarkt

Voor landen als Nederland die bezig zijn de rol van kolencentrales als baseload uit te faseren en meer naar fluctuerende energiebronnen als wind en zon te gaan, is er in toenemende mate een daarmee samenhangende behoefte aan load following elektriciteitscentrales en aansluitingen op het bestaande net.

Circular Energy speelt met een flexibele load following elektriciteitscentrale (korte cyclus voor opstarten en uitschakelen). De centrale produceert alleen maar stroom tijdens Residual Demand uren (bijvoorbeeld als er weinig wind is of om bepaalde pieken in de vraag op te vangen wat soms voorkomt).

In combinatie met andere flexibele oplossingen zoals demand-side respons (smart grids), energieopslag en interconnectie met omliggende markten, biedt dit de vereise systeemflexibiliteit die nodig is voor de groei van het aandeel hernieuwbare elektriciteit.