Onze missie

Circular Energy wil schone stroom produceren uit aardgas en een stabiele, klimaatneutrale energievoorziening bevorderen.    

In lijn met onze missie, is het werk van Circular Energy gericht op…

…het balanceren van pieken en dalen in vraag en aanbod van stroom

De stabiele en flexibele stroomtoevoer van Circular Energy beperkt de kenmerkende schommelingen van fluctuerende hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Het aandeel hernieuwbare energie in elektriciteitsopwekking groeit. De CO2-vrije stroom uit aardgas van Circular Energy maakt verdere groei mogelijk door load-following stroomproductie, wat wil zeggen dat onze stroomproductie aangepast kan worden aan de schommelende vraag.

…het bevorderen van CO2 afvang en opslag

Er is brede consensus over de sleutelrol van CO2 afvang en opslag (“CCS” – van Carbon Capture and Storage) voor het reduceren van CO2 uitstoot van elektriciteitscentrales en de energie-intensieve industrie. Circular Energy streeft naar subsidievrije toepassing van CCS gebaseerd op waardecreatie. Circular Energy is actief betrokken bij nationale en internationale netwerken voor CCS onderzoek, ontwikkeling en toepassing.

…waardecreatie uit aardgas

Onder de Noordzee bevinden zich nog steeds vele gasreserves van waarde die momenteel niet economisch rendabel te exploiteren zijn. Er kunnen meerdere redenen zijn om een gasveld niet te ontwikkelen. De kosten voor aansluiting op de bestaande gasinfrastructuur kunnen te hoog zijn. Of de maatschappelijke acceptatie voor nieuwe productie wordt laag ingeschat. Het business model van Circular Energy blaast onrendabel geachte reserves niet leven in: we transporteren groene stroom in plaats van gas en de plekken van windparken op zee zijn belangrijker dan de routes van pijpleidingen.

Onze visie

De E&P industrie kan en moet CO2-arme stroom en petrochemische producten leveren. CCS is een manier om dat te bereiken.

Veel bedrijven hebben hetzelfde geprobeerd als Circular Energy. Weinig projecten hebben het gered, meestal vanwege de hoge kosten van CCS. Bedrijfsinkomsten komen van de verkoop van gas of van elektriciteit. De verkoop van gas of elektriciteit zonder afvang en opslag van CO2 is commercieel aantrekkelijker. Maar brengt schade toe aan ons klimaat.

 

Een gasgestookte elektriciteitscentrale zonder CO2 uitstoot op zee is kostbaarder dan conventionele gasproductie op zee en kostbaarder dan conventionele gasgestookte elektriciteitsopwekking op zee en het duurt langer voor die rendement oplevert. Maar daarvoor krijg je stabiele, flexibele, klimaatneutrale stroom.