Onze visie en missie

Circular Energy wil een stabiele, klimaatneutrale energievoorziening bevorderen met schone stroom uit kleine offshore gasvelden 


Met de explosieve toename van offshore windparken wordt het steeds lastiger om de stroomvoorziening voortdurend in balans te houden. Zelfs op zee zijn er periodes dat het minder hard waait. Grootschalige energieopslag biedt een uitkomst om fluctuaties op te vangen. 

 

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het zaak om bij energieopwekking geen CO₂ uit te stoten. In de transitieperiode vervult aardgas als schoonste fossiele brandstof een belangrijke rol. De overheid dicht CCS een sleutelrol toe in het halen van klimaatdoelstellingen. Kleine velden op de Noordzee lenen zich bij uitstek voor schone gaswinning met CCS. 

 

Onder de Noordzee bevinden zich nog gasreserves die momenteel niet economisch rendabel te exploiteren zijn. Door een ander business model te kiezen - waarbij fossiele energieopwekking ten dienste wordt gesteld aan duurzame energieopwekking -, is het nu wel mogelijk om deze velden wel duurzaam en economisch rendabel te exploiteren.Circular Energy richt zich daarom op:

Het balanceren van pieken en dalen in vraag en aanbod van stroom

De offshore installatie van Circular Energy werkt als een superbatterij. Onze stroomproductie kan worden aangepast aan het schommelende aanbod van stroom uit offshore windparken. Dit is te danken aan het regelbare karakter van de offshore elektriciteitscentrale, die 'meebeweegt' met het aanbod van stroom uit wind. De offshore installatie heeft namelijk een korte cyclus voor opstarten en afschakelen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de handhaving van de balans in het elektriciteitsnet en op de elektriciteitsmarkt..


Het voorkomen van CO₂ uitstoot door afvang en opslag

Onze installatie vangt de CO₂  af en slaat het in hetzelfde gasveld op. We ruimen met andere woorden ons eigen afval ter plekke op. We zijn circulair omdat we de koolstof in het bedrijf houden en alleen elektronen produceren. Omdat we de CO₂ weer in het veld injecteren, voorkomen we dat de bodem beweegt of daalt. De kennis en ervaring die we met CO₂-afvang en CO₂-injectie op doen zijn relevant voor andere CCS-projecten. Circular Energy is daarom actief betrokken bij nationale en internationale netwerken voor CCS onderzoek, ontwikkeling en toepassing.


Waardecreatie uit aardgas

Het business model van Circular Energy blaast onrendabel geachte gasvelden nieuw leven in: Het aardgas dat Circular Energy wint, wordt meteen omgezet in elektriciteit. De hoge kosten voor aansluiting op de bestaande of de aanleg van een nieuwe gasleiding kunnen we zo voorkomen. De handel in schone elektriciteit op de spot markt of futures markt levert een aantrekkelijk rendement op. Circular Energy draagt daarmee bij aan de elektrificatie van de energievoorziening en een verantwoorde winning van gasreserves.