Veelgestelde vragen over de afvang en opslag van CO2


 

Er zijn veel vragen over het waarom en de risico's van het afvangen en opslaan van CO2. We hebben de belangrijkste vragen over onze methode op een rij gezet.  

 Waarom is Circular Energy schoner dan andere stroomproducenten? 

Bij de verbranding van aardgas om stroom op te wekken, komt CO2 vrij. Wij vangen de CO2 af voordat die de schoorsteen verlaat. Hiermee voorkomen we de emissie van broeikasgassen. We vangen op die manier 640 kton per jaar af. De CO2 die we afvangen injecteren we in hetzelfde gasveld. Hiermee voorkomen we bodemdaling en grondbewegingen als gevolg van gaswinning. Omdat we de stroom op zee opwekken en de CO2 ter plekke opslaan hebben we geen CO2-transportleidingen vanaf de kust nodig. Dankzij de afvang en opslag van CO is de centrale klimaatneutraal. Wat zijn de voordelen van jullie CCS-systeem?

  • We zijn klimaatneutraal omdat we geen CO uitstoten
  • We ruimen ons eigen afval op
  • We mengen geen grijze met groene stroom
  • Geen dure transportleidingen
  • Geen bodemdaling doordat de druk beter behouden blijft
  • Minder kans op aardbevingen


Kleven er geen risico’s aan het afvangen van CO2?  

We gebruiken amines om de CO2 op te lossen en vervolgens weer te verdampen. Dit is een beproefde techniek voor kleinschalige afvang. We maken gebruik van een gesloten kringloop. De emissie van amines uit de behandelingsinstallatie voorkomen we door extra filters te plaatsen.Wat zijn de risico’s van de opslag van CO2? 

We comprimeren de CO naar 200 bar en injecteren dit onder in het gasveld met behulp van speciaal geboorde injectieputten. De CO2 wordt opgeslagen in het veld, op dezelfde plek als waar eerst aardgas zat. Omdat het volume geïnjecteerd CO even groot is als het volume geproduceerd aardgas, is er geen risico dat er onvoldoende opslagcapaciteit zou zijn. We hebben studies uitgevoerd naar het risico dat aardgas en CO2 zich mengen. Het effect hiervan zou zijn dat er minder en langzamer gas geproduceerd kan worden. 

 

Weten jullie zeker dat de CO2 niet kan ontsnappen? 

We produceren aardgas en vervangen dat door precies evenveel CO2. Uit onderzoek blijkt dat deze opslag veilig is en in diverse demonstratieprojecten succesvol bewezen.

 

Weten jullie zeker dat er geen aardbevingen komen?  

We injecteren evenveel CO2 als we produceren aan aardgas. Het grote voordeel van CO-injectie is juist dat de druk in het reservoir veel minder afneemt dan bij klassieke gaswinning. Dit voorkomt bodemdaling en aardbevingen. 

 

Had Circular Energy aardbevingen zoals begin 2018 in Zeerijp kunnen voorkomen?  

We kunnen alleen uitspraken doen over ons eigen project, waarvoor we ons eigen onderzoek van de ondergrond hebben gedaan. We denken wel dat de ervaring die we met offshore CO2-injectie opdoen zeer waardevol kunnen zijn voor opslag op land. Hoe gaan jullie om met de zorgen van burgers, bestuurders en belangengroepen?

Circular Energy weegt vanaf het begin de belangen, zorgen en interesses van belanghebbenden mee. We gaan in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek. We zijn transparant over onze installatie en staan open voor suggesties. We maximaliseren de voordelen voor mensen en het milieu en we beperken mogelijke overlast zo veel mogelijk.


Waarom doen jullie dit niet op het vaste land?  

Op land zijn net als op zee nog kleine velden die nog niet zijn ontwikkeld. De productie hiervan stuit op veel bezwaren. In Barendrecht wilde Shell een aantal jaar geleden CO2 van Pernis injecteren in een leeg gasveld. Door locale oppositie en gebrek aan politieke steun is dit plan gecancelled. Nederland is kennelijk niet klaar voor CO2-opslag. 


CCS is tot nu toe niet rendabel gebleken. Hoe zit dat bij Circular Energy?  

Bij de huidige grootschalige CCS-projecten gaat het om CO2 die is vrijgekomen bij energieproductie of industriële verbrandingsprocessen. Het is de bedoeling de CO2 via pijp eidingen van tientallen tot meer dan honderd kilometer lengte naar een opslagveld te transporteren. Wij vangen de CO2 ter plekke af en injecteren hem in het gasveld. We hoeven dus geen kostbare pijpleiding aan te leggen. Daarnaast is CCS is voor ons relatief goedkoop omdat we al op de tekentafel de afvanginstallatie en de stroomproductie integreren. Er zijn veel CCS projecten geweest die met veel subsidie zijn gestart en vervolgens zijn gestorven. Het probleem is dat dit allemaal “end of pipe” oplossingen zijn. Een “end of pipe” oplossing vraagt extra investering maar genereert geen omzet. Onze geintegreerde oplossing genereert wel omzet, uit de verkoop van stroom. Het is niet onze opzet om met opslag geld te verdienen; CCS kost sowieso geld. We besparen op kosten omdat wij geen CO2-emissierechten hoeven te kopen, zoals andere stroomproducenten.