Nieuws

Nieuws  · 02.01.2019
De elektriciteitssector haalt het emissieplafond van 12.2 Mton CO₂ niet als er geen extra CO₂-vrij regelbaar vermogen wordt toegevoegd. Dat concludeert DNV GL uit een studie die het bedrijf voor RWE heeft uitgevoerd voor de discussie op de Klimaattafel Elektriciteit. Circular Energy kan met de schone offshore elektriciteitscentrale een deel van dit CO₂-vrije regelvermogen leveren.

Nieuws  · 21.12.2018
Circular Energy gaat dit jaar samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen de technische en maatschappelijke haalbaarheid van een offshore gas-to-power productiefaciliteit op de Noordzee onderzoeken. De focus zal liggen op de afvang en permanente opslag van CO₂.

Nieuws  · 28.11.2018
2018 is volgens Gasuniedirecteur Han Fennema het jaar van de klimaattafels. Systeemintegratie op zee, dat huwelijk tussen de elektronen en moleculen, ontbreekt daar als thema, aldus Fennema tijdens het KVGN symposium over offshore systeemintegratie op 21 november. Zou 2019 het huwelijksjaar van de offshore systeemintegratie kunnen worden?

Nieuws  · 10.10.2018
Door CO₂-opslag te combineren met gaswinning neemt de kans op bodembewegingen en bodemdaling sterk af. De kans is groot dat er aan het oppervlak niets te merken zal zijn. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat Circular Energy heeft uitgevoerd voor zijn schone elektriciteitscentrale.

Nieuws  · 19.09.2018
Het afvangen en opslaan van CO₂ is veel minder kostbaar wanneer dit al wordt meegenomen in het ontwerp van een elektriciteitscentrale. Uit een benchmark van Circular Energy blijkt dat de kosten voor CCS bij een integraal ontwerp slechts €6 euro/ton bedragen.

Nieuws  · 14.09.2018
Samen met het Britse Imperial College, de British Geological Society, het Zwitserse Bonmont Energy and de Nederlandse New Energy Coalition, wil Circular Energy toekomstige locaties opsporen om ‘schone stroom uit gas’-projecten te realiseren.

Nieuws  · 12.09.2018
Circular Energy hoopt met de uitgifte van aandelen €5 mln op te halen. Met dit geld wil het bedrijf een offshore gasveld aankopen en daar een installatie bouwen voor de productie van CO2-vrije stroom.

Nieuws  · 05.09.2018
Circular Energy heeft over het jaar afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de beste methode om de opgewekte stroom op de markt te brengen. Samen met met PZEM (het voormalige Delta), het Energy Delta Institute en eRisk, een consultancy, is op basis van historische gegevens een optimale trading strategy bedacht.

Nieuws  · 31.08.2018
Circular Energy start met een financieringsronde onder investeerders om € 5 miljoen te verkrijgen middels een aandelenuitgifte.

Nieuws  · 17.08.2018
Er is een goed idee gelanceerd dat zowel de potentie zou kunnen hebben om niet-rendabele gasvelden te exploiteren als stroom te leveren als offshore windparken niet op volle capaciteit produceren. Het Engelstalige Petroleum Review heeft hier een artikel aan gewijd

Meer weergeven