Nieuws

Nieuws  · 10.10.2018
Door CO₂-opslag te combineren met gaswinning neemt de kans op bodembewegingen en bodemdaling sterk af. De kans is groot dat er aan het oppervlak niets te merken zal zijn. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat Circular Energy heeft uitgevoerd voor zijn schone elektriciteitscentrale.

Nieuws  · 19.09.2018
Het afvangen en opslaan van CO₂ is veel minder kostbaar wanneer dit al wordt meegenomen in het ontwerp van een elektriciteitscentrale. Uit een benchmark van Circular Energy blijkt dat de kosten voor CCS bij een integraal ontwerp slechts €6 euro/ton bedragen.

Nieuws  · 14.09.2018
Samen met het Britse Imperial College, de British Geological Society, het Zwitserse Bonmont Energy and de Nederlandse New Energy Coalition, wil Circular Energy toekomstige locaties opsporen om ‘schone stroom uit gas’-projecten te realiseren.

Nieuws  · 12.09.2018
Circular Energy hoopt met de uitgifte van aandelen €5 mln op te halen. Met dit geld wil het bedrijf een offshore gasveld aankopen en daar een installatie bouwen voor de productie van CO2-vrije stroom.

Nieuws  · 05.09.2018
Circular Energy heeft over het jaar afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de beste methode om de opgewekte stroom op de markt te brengen. Samen met met PZEM (het voormalige Delta), het Energy Delta Institute en eRisk, een consultancy, is op basis van historische gegevens een optimale trading strategy bedacht.

Nieuws  · 31.08.2018
Circular Energy start met een financieringsronde onder investeerders om € 5 miljoen te verkrijgen middels een aandelenuitgifte.

Nieuws  · 17.08.2018
Er is een goed idee gelanceerd dat zowel de potentie zou kunnen hebben om niet-rendabele gasvelden te exploiteren als stroom te leveren als offshore windparken niet op volle capaciteit produceren. Het Engelstalige Petroleum Review heeft hier een artikel aan gewijd

Nieuws  · 01.08.2018
In juni dit jaar was Circular Energy met een stand aanwezig op de WindDays. Voor degene die het gemist hebben: in Wind Energy Magazine staat een Engelstalig artikel over onze installatie en wat ze bijdraagt aan de offshore windindustrie.

Nieuws  · 06.07.2018
Het is wel degelijk mogelijk om op een kostenefficiënte manier CO₂ af te vangen en in de zeebodem op te slaan. Dit stelt Circular Energy in reactie op het rapport ‘Kosteneffectieve maatregelenpakketten voor de klimaatdoelstellingen van de industrie, dat milieuorganisaties eind juni hebben uitgebracht.

Nieuws  · 29.06.2018
Een schone offshore energiecentrale die werkt als een superbatterij. Zo presenteerde Circular Energy zijn innovatieve oplossing tijdens Electrify Europe eind juni in Wenen. De koppeling van offshore gaswinning aan schone elektriciteitsproductie, lost voorziene problemen met energieopslag op zee alvast op.

Meer weergeven