Nieuws

Nieuws  · 21.10.2019
Circular Energy heeft samen met vier Europese partners een subsidieaanvraag ingediend voor het Horizon 2020 programma 'Building a low-carbon, climate resilient, future secure, clean and efficient energy''. Het doel is om de combinatie van een schone offshore elektriciteitscentrale en een offshore windpark te optimaliseren.

Nieuws  · 05.06.2019
Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen.

Nieuws  · 29.04.2019
Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO₂-besparende technieken. Door een vernieuwing van de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) komen ook andere technieken in aanmerking voor subsidie dan alleen de productie van hernieuwbare energie. Het gaat dan om nieuwe technieken zoals het afvangen en opslaan van CO₂ (CCS).

Nieuws  · 05.04.2019
Offshore windpark operators en eigenaren staan voor de opgave de kosten van windparken te beheersen en de opbrengsten te maximaliseren. Met de klimaatneutrale elektriciteitscentrale van Circular Energy kunnen windpark operators de nominatie halen en onbalanskosten aanzienlijk verminderen.

Nieuws  · 06.02.2019
Circular Energy biedt een slimme oplossing om gas uit kleine gasvelden te winnen, CO2 op te slaan en de fluctuaties van offshore windparken op te vangen. Dat stelt Neil McNaughton, redacteur en uitgever van het Oil IT Journal in de meest recente edtiorial. Hij zet zich daarmee af tegen het idee dat met digitalisering deze industrietak een nieuw verdienmodel zou kunnen realiseren.

Nieuws  · 01.02.2019
Op 29 januari bezocht een delegatie van Circular Energy de afvalverbrandings-installatie van HVC in Alkmaar. Hun interesse ging vooral uit naar de nieuwe CO₂-afvanginstallatie.

Nieuws  · 11.01.2019
Voor het modelleren van de gelijktijdige gasproductie en CO₂-injectie hebben we onlangs een nieuw geavanceerd softwarepakket aangeschaft. Met tNavigator van Rock Flow Dynamics kunnen we sneller en tot in meer detail verschillende scenario’s doorrekenen.

Nieuws  · 02.01.2019
De elektriciteitssector haalt het emissieplafond van 12.2 Mton CO₂ niet als er geen extra CO₂-vrij regelbaar vermogen wordt toegevoegd. Dat concludeert DNV GL uit een studie die het bedrijf voor RWE heeft uitgevoerd voor de discussie op de Klimaattafel Elektriciteit. Circular Energy kan met de schone offshore elektriciteitscentrale een deel van dit CO₂-vrije regelvermogen leveren.

Nieuws  · 21.12.2018
Circular Energy gaat dit jaar samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen de technische en maatschappelijke haalbaarheid van een offshore gas-to-power productiefaciliteit op de Noordzee onderzoeken. De focus zal liggen op de afvang en permanente opslag van CO₂.

Nieuws  · 28.11.2018
2018 is volgens Gasuniedirecteur Han Fennema het jaar van de klimaattafels. Systeemintegratie op zee, dat huwelijk tussen de elektronen en moleculen, ontbreekt daar als thema, aldus Fennema tijdens het KVGN symposium over offshore systeemintegratie op 21 november. Zou 2019 het huwelijksjaar van de offshore systeemintegratie kunnen worden?

Meer weergeven