Nieuws  · 27.11.2019
Nederland en andere landen willen werk maken van de afvang, opslag en het hergebruik van CO2. Binnen de Europese tender Accelerating CCUS Technologies (ACT) hebben 12 projecten subsidie gekregen. In 6 projecten doen Nederlandse kennisinstellingen mee.

News · 21.10.2019
Together with four European partners has applied for the Horizon 2020 program ‘Building a low-carbon, climate resilient future / secure, clean and efficient energy’. The objective is to study the dynamic behaviour of the combination of an offshore clean-gas-to-power plant and an offshore windfarm and to propose control strategies for optimum performance.

Nieuws  · 21.10.2019
Circular Energy heeft samen met vier Europese partners een subsidieaanvraag ingediend voor het Horizon 2020 programma 'Building a low-carbon, climate resilient, future secure, clean and efficient energy''. Het doel is om de combinatie van een schone offshore elektriciteitscentrale en een offshore windpark te optimaliseren.

Nieuws  · 05.06.2019
Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen.

News · 29.04.2019
More companies can use a subsidy for CO₂-saving techniques from next spring. By renewing the Sustainable Energy Transition (SDE ++) scheme, other technologies are also eligible for subsidies. This involves new technologies such as the capture and storage of CO₂ (CCS).

Nieuws  · 29.04.2019
Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO₂-besparende technieken. Door een vernieuwing van de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) komen ook andere technieken in aanmerking voor subsidie dan alleen de productie van hernieuwbare energie. Het gaat dan om nieuwe technieken zoals het afvangen en opslaan van CO₂ (CCS).

News · 05.04.2019
Wind farm operators and owners are tasked with managing operating costs and maximizing revenues, even when there is no wind. The climate neutral power plant of Circular Energy allows them to meet theri nominated output and prevent imbalance costs

Nieuws  · 05.04.2019
Offshore windpark operators en eigenaren staan voor de opgave de kosten van windparken te beheersen en de opbrengsten te maximaliseren. Met de klimaatneutrale elektriciteitscentrale van Circular Energy kunnen windpark operators de nominatie halen en onbalanskosten aanzienlijk verminderen.

News · 06.02.2019
According to Neil McNaughton, editor and Publisher, Oil IT Journal, Circular Energy BV’s has a cunning scheme to a) produce stranded gas, b) sequester CO2 and c) balance intermittent electricity loads from offshore windfarms.

Nieuws  · 06.02.2019
Circular Energy biedt een slimme oplossing om gas uit kleine gasvelden te winnen, CO2 op te slaan en de fluctuaties van offshore windparken op te vangen. Dat stelt Neil McNaughton, redacteur en uitgever van het Oil IT Journal in de meest recente edtiorial. Hij zet zich daarmee af tegen het idee dat met digitalisering deze industrietak een nieuw verdienmodel zou kunnen realiseren.

Meer weergeven