Windparken: superbatterij voor balanshandhaving

De Nederlandse overheid wil het aantal offshore windparken explosief te laten stijgen tot 4,5 GW in 2023. Dat moet oplopen tot 11,5 GW in 2030. Dit wekt vertrouwen om te investeren in deze booming markt. En vooral in oplossingen voor dreigende instabiliteit van de stroommarkt.

 

De vraag is hoe je onzekerheden rondom fluctuaties in de opwekking en benodigde investeringen in de infrastructuur beter beheersbaar kunt maken. Daarom is het belangrijkste doel van de energiecentrale van Circular Energy om een stabiele en voorspelbare stroomvoorziening te creëren. We fungeren als een superbatterij die de balans in de stroomvoorziening op zee handhaaft.


Betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar

Voor de windparken op de Noordzee zijn kostenreductie, systeemintegratie en inpassing in de omgeving de belangrijkste issues. Het offshore elektriciteitsnet speelt hierbij een essentiële rol. Een gebalanceerde energievoorziening die optimaal gebruik maakt van de bestaande infrastructuur en opwekcapaciteit verhoogt de betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van het hele systeem.

 

Met onze flexibele centrale, die snel kan op- en afschakelen, kunnen we de offshore stroomvoorziening in balans houden. Omdat de stroom geen CO₂-emissie veroorzaakt is deze net zo schoon als de stroom van het windpark,