Technisch: slimme combinatie van bestaande technieken

De installatie van Circular Energy maakt gebruik van bestaande technieken. Het integrale ontwerp en de capaciteit van alle componenten stemmen we af op het uiteindelijke doel: balanshandhaving van het offshore transportnet. Investeerders hebben zo de zekerheid dat geen risico’s worden genomen met de bedrijfszekerheid van de offshore installatie.

 

We koppelen diverse onderdelen van de installatie op een slimme manier aan elkaar. In het  detailontwerp zetten we de volledige installatie op de tekentafel in elkaar.

 

Onze installatie bestaat uit de volgende onderdelen:  

  • Gaswinning: een productieplatform dat dagelijks 800.000 m³ aardgas produceert
  • Gasbehandelingsinstallatie: een relatief kleine installatie die het geproduceerde gas geschikt maakt voor de elektriciteitscentrale
  • Gasgestookte elektriciteitscentrale: Twee gasturbines, bijstook van vloeibare componenten, warmteterugwinning met behulp van stoom en een stoomturbine. Met een capaciteit van 185 MWe wekt deze centrale jaarlijks 1.200 GWh op
  • Watersystemen: een gesloten watercircuit met zeewater voor algemene koeling en een gesloten watercircuit met schoon water voor de koeling van primaire processen
  • Carbon Capture: Met de inzet van een gesloten kringloop met amines vangen we jaarlijks 640 kton af uit de rookgassen
  • CO₂-injectie: we comprimeren de CO₂ naar 200 bar en injecteren dit onder in het gastveld met behulp van speciaal voor dit doel geboorde injectieputten.  
  • Hoogspanningsinfrastructuur: een transformator zet de opgewekte elektriciteit om van 11 kV naar 132 kV. Via een kabel wordt de stroom naar een windpark en uiteindelijk naar de kust getransporteerd. Daar transformeren we de elektriciteit tot het gewenste spanningsniveau. 

Lees hier meer over de technologie die we inzetten.