Stroommarkt: balanshandhaving rendeert

Het verdienmodel van Circular Energy is gebaseerd op de productie en verkoop van stroom.

 

Onze installatie levert schone stroom. De installatie kent een korte cyclus voor opstarten en afschakelen. Daarmee kan Circular Energy uitgroeien tot een belangrijke handelspartner op de verschillende onderdelen van de stroommarkt: APX spot market (day-ahead markt), Lange termijn verkoopovereenkomsten (Power Purchase Agreement), de onbalansmarkt en de eindgebruikersmarkt.

 

De elektriciteitscentrale richten we zo in dat ze stroom produceert tijdens periodes dat er weinig wind staat om toch de elektriciteitsmarkt te kunnen bedienen. Uit windsnelheidsvoorspellingen hebben we berekend dat onze centrale in ongeveer 65% van de tijd op volle capaciteit elektriciteit kan produceren.

 

 

Balancing Service Provider

 

Om een internationale markt te creëren voor flexibiliteit ofwel secundair regelvermogen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eind 2018 het Besluit codewijziging elektriciteits-balancering gepubliceerd. In Nederland contracteert TenneT regel- en reservevermogen om de spanning op het net constant te houden. In deze codewijziging wordt een nieuw type partij geintroduceerd: de Balancing Service Provider (BSP) ook wel aggregrators genoemd. Zij hoeven niet per se zelf installaties te hebben maar kunnen ook capaciteit van derden beheren. Circular Energy kan deze rol zelf op zich nemen of hiertoe samenwerken met een investeringspartner.

 

CO-vrij regelvermogen
Om het emissieplafond van 12.2 Mton CO te halen heeft de elektriciteitssector extra CO₂-vrij regelbaar vermogen nodig. DNV GL heeft berekend dat 26-37 TWh CO₂-vrij regelvermogen nodig is. De huidige 7 TWh emissievrije elektriciteit uit kernenergie en biomassa is onvoldoende; er is 19-29 TWh extra nodig. Als de export van gas wordt meegerekend loopt dit zelfs op tot 72-84 TWh. De offshore elektriciteitscentrale van Circular Energy kan jaarlijks 1,1 TWh aan CO-vrij regelvermogen te leveren. Dat komt overeen met 3,7-5,8% procent van de additionele behoefte. 

 

 

In combinatie met andere flexibele oplossingen zoals vraagsturing (slimme netwerken), energieopslag en interconnectie met omliggende markten, garandeert dit de flexibiliteit die nodig is om de groei in duurzame energie op te vangen.