Stroommarkt: balanshandhaving rendeert

Het verdienmodel van Circular Energy is gebaseerd op de productie en verkoop van stroom.

 

Onze installatie levert schone stroom. De installatie kent een korte cyclus voor opstarten en afschakelen. Daarmee kan Circular Energy uitgroeien tot een belangrijke handelspartner op de verschillende onderdelen van de stroommarkt: APX spot market (day-ahead markt), Lange termijn verkoopovereenkomsten (Power Purchase Agreement), de onbalansmarkt en de eindgebruikersmarkt.

 

De elektriciteitscentrale richten we zo in dat ze stroom produceert tijdens periodes dat er weinig wind staat om toch de elektriciteitsmarkt te kunnen bedienen.. Uit windsnelheidsvoorspellingen hebben we berekend dat onze centrale in ongeveer 65% van de tijd op volle capaciteit elektriciteit kan produceren.

 

In combinatie met andere flexibele oplossingen zoals vraagsturing (slimme netwerken), energieopslag en interconnectie met omliggende markten, garandeert dit de flexibiliteit die nodig is om de groei in duurzame energie op te vangen.