Risicospreiding: gefaseerde investeringen

Voor de realisatie van onze centrale zijn serieuze investeringen nodig. Om het risico voor investeerders te spreiden, hebben we het project opgeknipt in verschillende fases. Bovendien zoeken we het gesprek met meerdere verschillende investeerders om de ideale combinatie van financieringsvormen te vinden.

 

De eerste fase – van haalbaarheid tot het functioneel ontwerp - is gefinancierd uit eigen middelen en met subsidies. Voor de volgende stap, waarin het accent ligt op het detailontwerp zijn we op zoek naar private investeerders en investeringsfondsen. Het gaat om een investering van ca 5 miljoen euro.

 

Voor de realisatie van de installatie zijn omvangrijkere investeringen nodig. Daarvoor ligt een combinatie van strategische investeerders en een notering op de Alternative Investment Market (AIM) in Londen het meest voor de hand. In deze fase is ook een participatie door de Europese Investeringsbank (EIB) mogelijk.

  

Onze eerste installatie ‘Cranberry’ zal worden ondergebracht in een joint venture waarin ook EBN (40%) een aandeel heeft. Circular Energy (60% aandeel en operator) zal de vergunningen aanvragen, de bouw begeleiden en het beheer uitoefenen.

 

Bent u een van die investeerders? Neem dan contact met ons op.