Geïdentificeerde risico's

We hebben een aantal risico's geïdentificeerd voor de haalbaarheid van ons pilot project. In onze economische modellen nemen we realistische scenario's mee voor de volgende uitdagingen: 

  • Publieke acceptatie

De samenleving wil op termijn af van elke vorm van fossiele energieopwekking. Dat gas als meest milieuvriendelijke fossiele brandstof voor de transitieperiode nodig blijft, vergt een weloverwogen opstelling in het maatschappelijk debat. Ook de weerstand tegen mogelijk zichtbare installaties is een factor waar we rekening mee moeten houden.

  • Investeringskosten

Onze klimaat-neutrale offshore centrale is kostbaarder dan conventionele offshore gasplatforms of onshore gasgestookte elektriciteitscentrales en het duurt relatief lang voor de investering is terugverdiend. Dat vergt een lange termijn adem voor investeerders. Daar staat tegenover dat de terugverdientijd korter is dan die van windparken.


  • Stroomprijzen

Circular Energy is niet afhankelijk van toekomstige gasprijzen maar wel van stroomprijzen. Deze kunnen stijgen en dalen. Door onze ‘peak shaving’ strategie, waarbij we voornamelijk produceren ten tijde van een gering stroomaanbod van windparken, realiseren we een prijs die boven het marktgemidddelde ligt.

  • Bouw windparken

We zijn voor het transport  van stroom gedeeltelijk afhankelijk van de opbouw van infrastructuur voor windparken op de Noordzee. Het tempo waarin dit plaatsvindt, hebben wij niet in de hand. 

  • CO₂-prijzen

 De prijzen voor de emissie van CO₂ binnen het ETS-systeem kunnen stijgen en dalen. Een hoge CO₂-prijs is in het voordeel van Circular Energy.