Reservoir estimates: 25 jaar productie

We hebben een uitgebreide studie gedaan naar de omvang en winbaarheid van verschillende kleine velden op de Noordzee. Het veld dat we geselecteerd hebben voor het eerste project,  ‘Cranberry' haalt 25 jaar lang een dagelijkse productie van   800.000 m³ aardgas. Dit veld kan dus net zo lang de stroomproductie stabiliseren als de levensduur van het windpark.

 

Bij de berekening van de winbare en totale voorraad van een gasveld, baseren we ons op een realistische Recovery Factor (RF). De Recovery Factor is de mate waarin oorspronkelijke reserves kunnen worden geproduceerd. Die RF ligt beduidend lager dan de RF voor een klassieke gasontwikkeling. 

 


Geen bodemdaling

We boren meerdere putten, zowel voor de productie van aardgas als de injectie van CO₂. Daardoor kunnen we het veld zo ontwikkelen dat we een zo groot mogelijke productie krijgen én alle CO₂ kunnen opslaan. Het behoud van de druk die te danken is aan de CO₂-injectie voorkomt tevens bodemdaling aan de oppervlakte en vermindert de kans op aardbevingen. 

 

De ervaring die we opdoen met ‘Cranberry’, die volledig op zee plaatsvindt  kunnen we  in de toekomst ook op land inzetten.