MVO: circulair en hergebruik

Als investeerder wilt u voldoen aan de verplichtingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen met zich meebrengen. De installatie van Circular Energy is niet alleen circulair, de impact op de omgeving is zeer beperkt en we proberen zoveel mogelijk bestaande componenten te hergebruiken componenten. 

 

Op de ladder van 7, die als leidraad dient voor de energietransitie, staat Nederlands aardgas op de vierde plaats (zie afbeelding). Het is de schoonste fossiele brandstof. Door ook nog de vrijgekomen CO₂ af te vangen is de centrale 99% schoon. Onze centrale lost meerdere maatschappelijke problemen op en is daarmee toekomstbestendig

 

  • Circulair: koolstof teruggevoerd

We verkopen elektronen en houden de moleculen binnen het primaire proces. Nadat we het aardgas (CH4) uit de diepere grondlagen hebben opgepompt, produceert de centrale elektriciteit, in feite niets anders dan elektronen. De elektronen transporteren en verkopen we. De vrijkomende CO₂ winnen we met amines terug uit de rookgassen en injecteren we weer in de bodem. De waterdamp verlaat de centrale via de schoorsteen. De koolstofatomen blijven dus binnen het bedrijf!

  •   Geen bodemdaling

Omdat we de CO2 weer in hetzelfde reservoir injecteren is de drukafname is veel kleiner dan gebruikelijkl bij gaswinning. Dat voorkomt bodemdaling aan de oppervlakte en verkleint de kans op aardbevingen aanzienlijk.


  •   Hergebruik platform

Voor de gasproductie zetten we in op de aanschaf van een productieplatform dat overtollig is geworden. Ook voor andere componenten zijn we op zoek naar herbruikbare onderdelen.

  •   Vermijden helikopters

 Ons platform zal goeddeels onbemand, autonoom functioneren. De meldkamer komt op land. Voor het transport van goederen en (onderhouds)medewerkers zullen we geen helikopters inzetten. In plaats daarvan zullen we kleine schepen inhuren die net als bij een windpark probleemloos mensen en goederen kunnen overzetten.