Kleine velden: onafhankelijk van gastransportleiding

De komende jaren blijft aardgas als schoonste fossiele grondstof hoe dan ook een belangrijke bron voor de Nederlandse energievoorziening. Circular Energy wil aardgas uit kleine velden op de Noordzee winnen. Investeringen in offshore installaties kunnen op steun van EBN rekenen.

 

Met de versnelde afbouw van ‘Groningen’ worden de kleine offshore gasvelden nog belangrijker. Dit benadrukt EBN die als private onderneming namens de Nederlandse overheid investeert in de opsporing en winning van aardgas. Willen deze kleine velden rendabel zijn, dan zullen de ontwikkelingskosten omlaag moeten. EBN verwacht van de industrie dat ze daartoe samenwerkt en met out-of-the box oplossingen komt.

 

Onze installatie wekt elektriciteit op en behoeft dus geen investering in dure gastransportleidingen. Dat scheelt kosten en creëert de nodige flexibiliteit in de keuze voor de locatie. Op deze manier kunnen we kleine onrendabele velden in de buurt van windparken tóch commercieel haalbaar ontwikkelen. 

 

Op het Nederlandse deel van de Noordzee is een groot aantal ''onrendabele' kleine velden nog niet ontwikkeld. Met onze aanpak kunnen we een deel van deze velden wl ontwikkelen. Op een duurzame en schone manier.