Gas to Wire: positief verdienmodel

De ontwikkeling van het gasveld is niet afhankelijk van bestaande gasinfrastructuur. Potentiële velden hoeven niet in de buurt van een gaspijplijn te liggen maar binnen bereik van het elektriciteitsnetwerk op zee.

  

Dat is bijvoorbeeld binnen een straal van 70 km van een windpark. Berekeningen van TNO die uitwijzen dat Gas to Wire economisch niet haalbaar zou zijn, gaan uit van een andere veronderstelling. Namelijk van een platform op een bijna leeg, onrendabel veld. Onze centrale wordt ontworpen voor een dagelijkse productie van 3 GWh (3 miljoen kWh). Dat is genoeg voor ruim 350.000 huishoudens. 

 

De uitbouw van het elektriciteitsnet op de Noordzee, die het gevolg is van de enorme investeringen in wind op zee, biedt Circular Energy een kans om het kielzog van de windparken kleine gasvoorraden schoon te ontwikkelen. Na ons eerste 'Cranberry' platform volgen er nog vele.