CCS: Efficiënt opruimen van eigen afval

Om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn energiebesparing en duurzame energieopwekking voorlopig niet afdoende. Om de uitstoot van CO₂ verder te beperken steunt de overheid initiatieven om CO₂ af te vangen en op te slaan. Circular Energy slaat de vrijkomende CO₂ zelf op. 

 

De overheid stelt subsidie beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen. De CCS-installatie van Circular Energy vangt haar eigen CO₂ op en slaat die op in hetzelfde veld waaruit we gas winnen. We dragen dus niet direct bij aan de vermindering van het broeikasgas maar we vergroten de uitstoot evenmin. We produceren dus CO₂-neutraal. We ruimen zo  ons eigen afval op.

 

Voor Circular Energy is het relatief eenvoudig om CCS toe te passen. Ten eerste ontwerpen we de CO₂-afvanginstallatie tegelijk met de stroomproductie. We optimaliseren de twee fabrieken op elkaar. Ten tweede hebben we geen CO₂-pijpleiding nodig. We zitten tenslotte boven het veld waarin de CO₂ wordt opgeslagen. Vergeleken met het ROAD-project zijn onze investeringen in CCS per afgevangen ton CO₂ meer dan tien keer zo laag.

CCS is niet duur

 

Uit een benchmarkstudie van Circular Energy blijkt dat CCS niet kostbaar is, wanneer dit vanaf het begin in het ontwerp wordt meegenomen. De kosten bedragen ca 6 euro per ton.