Investeerders

Waarom investeren in Circular Energy?

Als investeerder wilt u zeker weten dat uw investering tegemoet komt aan de doelen die u stelt: continuïteit, winstgevendheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. We hebben een aantal overwegingen voor u op een rij gezet. 

 

Download
Aandelenuitgifte voor € 5 miljoen
Circular Energy Teaser 07Sept2018.pdf
Adobe Acrobat document 390.4 KB

Realistisch en winstgevend economisch model

Bij de berekening van de economische haalbaarheid van ons pilot project hebben we rekening gehouden met alle cruciale factoren. Uit het economisch model blijkt dat de offshore installatie een aantrekkelijk rendement oplevert onder de huidige en toekomstige marktcondities. 


 • Reëel projectrendement na belastingen van tenminste 12%

Op basis van realistische inschattingen van elektriciteitsprijzen, CO₂ prijzen en uitgaven voor kapitaal en bedrijfsvoering, zal Circular Energy een reëel projectrendement na belastingen (real project IRR (post-tax)) van tenminste 12% behalen. 

 • Stroommarkt: balanshandhaving rendeert

Het verdienmodel van Circular Energy is gebaseerd op de productie en verkoop van stroom. Lees meer ...

 • Gas to Wire: positief verdienmodel

De ontwikkeling van het gasveld is niet afhankelijk van bestaande gasinfrastructuur. Potentiële velden hoeven niet in de buurt van een gaspijplijn te liggen maar binnen bereik van het elektriciteitsnetwerk op zee. Lees meer ....

 • Reservoir ingeschat op 25 jaar productie

We hebben een uitgebreide studie gedaan naar de geologie en winbaarheid van verschillende kleine velden op de Noordzee. Het veld dat we geselecteerd hebben voor het eerste project,  ‘Cranberry, haalt 25 jaar een dagelijkse productie van 800.000 m3 gas.  Lees meer...

 • CO₂-prijzen in de lift

De opwaartse trend in CO₂-prijzen is sinds begin 2018 duidelijk zichtbaar. Half mei 2018 stegen de prijzen van CO₂-emissies naar 15 euro per ton. Dat is gunstig voor  Circular Energy  omdat we geen CO₂-rechten hoeven te kopen. Lees meer ...
Investeringsklimaat gunstig voor schone energievoorziening op zee

 • Windparken geholpen met superbatterij voor balanshandhaving

De Nederlandse overheid wil het aantal offshore windparken explosief te laten stijgen tot 4,5 GW in 2023 en 11,5 GW in 2030.. Dit wekt vertrouwen om te investeren in deze booming markt. En vooral in oplossingen voor dreigende instabiliteit van de stroommarkt. lees meer...

 • Kleine velden niet afhankelijk van gastransportleiding

De komende jaren blijft aardgas als schoonste fossiele grondstof hoe dan ook een belangrijke bron voor de Nederlandse energievoorziening. Circular Energy wil aardgas uit kleine velden op de Noordzee winnen. Investeringen in offshore installaties kunnen op steun van EBN rekenen. Lees meer...

 • CCS om eigen afval efficient op te ruimen

  Om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn energiebesparing en duurzame energieopwekking voorlopig niet afdoende. Om de uitstoot van CO2 verder te beperken steunt de overheid initiatieven om CO2 af te vangen en op te slaan. Circular Energy slaat de vrijkomende CO2 zelf op.  Lees meer ...Slimme combinatie van bewezen technologie

De installatie van Circular Energy maakt gebruik van bewezen technologie. Het integraal geoptimaliseerde ontwerp en de capaciteit van alle componenten stemmen we af op het uiteindelijke doel: balanshandhaving van het offshore transportnet. Investeerders hebben zo de zekerheid dat we geen risico nemen met de bedrijfszekerheid van de offshore installatie. Lees meer...Ervaren team met risicodragende experts

Circular Energy bestaat uit een enthousiast team van experts vanuit verschillende disciplines. Zij combineren een universitaire technische of financieel/economische achtergrond met jarenlange ervaring in de olie & gasindustrie of de elektriciteitssector. Als mede-aandeelhouder dragen ze zelf een deel van het risico. Maak kennis met ons teamMaatschappelijk verantwoord ondernemen

Als investeerder wilt u voldoen aan de verplichtingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen met zich meebrengen. De installatie van Circular Energy is niet alleen circulair, de impact op de omgeving is zeer beperkt en we proberen zoveel mogelijk bestaande componenten opnieuw te gebruiken. Lees meer ... Politieke steun

 • Klimaatwet biedt lange termijn perspectief

De nieuwe klimaatwet streeft naar een CO₂- reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990.  Die 49% komt neer op zo’n 41 megaton CO₂. Zo’n wettelijk voorschrift overleeft meerdere kabinetten. Dat lange termijn perspectief is gunstig voor Circular Energy en investeerders die hun blik op een duurzame toekomst hebben gericht. 

 • Klimaatakkoord: versnellen duurzame innovaties

Om in 2030 de helft minder CO uit te stoten dan in 1990, hebben overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderhandeld over een Klimaatakkoord. Lees meer...

 
Beheersbaar project

Voor de realisatie van onze centrale zijn significante investeringen nodig. Om het risico voor investeerders te spreiden, hebben we het pilot project opgeknipt in verschillende fases. Bovendien zijn we in gesprek met meerdere investeerders om de ideale combinatie van financieringsvormen te vinden. Lees meer...Risico’s geïdentificeerd

We hebben een aantal risico's geïdentificeerd voor de haalbaarheid van ons pilot project. In onze economische modellen hanteren we realistische scenario's voor de volgende uitdagingen: 

 • Publieke acceptatie
 • Investeringskosten
 • Stroomprijzen
 • Bouw windparken
 • CO₂-prijzen

Lees meerGeïnteresseerd?

Wanneer u meer wilt weten of heeft u interesse om in dit pilot project te participeren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Consortium partners