Investeerders

Waarom investeren in Circular Energy?

Als investeerder wilt u zeker weten dat uw investering tegemoet komt aan de doelen die u stelt: continuïteit, winstgevendheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. We hebben een aantal overwegingen voor u op een rij gezet. 

 

Politieke ambities

 • Klimaatwet: lange termijn perspectief

De nieuwe klimaatwet streeft naar een CO₂- reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990.  Die 49% komt neer op zo’n 41 megaton CO₂. Zo’n wettelijk voorschrift overleeft kabinetten. Dat lange termijn perspectief is gunstig voor Circular Energy en investeerders die hun blik op een duurzame toekomst hebben gericht. 

 • Klimaatakkoord: versnellen duurzame innovaties

Om in 2030 de helft minder CO uit te stoten dan in 1990, hebben overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderhandeld over een Klimaatakkoord. De plannen voor elektrificatie en de industrie zijn het meest relevant.   Lees meer ....

 

Investeringsklimaat: schone energievoorziening op zee

 • Windparken: superbatterij voor balanshandhaving

De Nederlandse overheid wil het aantal offshore windparken explosief te laten stijgen tot 4,5 GW in 2023 en 11,5 GW in 2030.. Dit wekt vertrouwen om te investeren in deze booming markt. En vooral in oplossingen voor dreigende instabiliteit van de stroommarkt. lees meer...

 • Kleine velden: onafhankelijk van gastransportleiding

De komende jaren blijft aardgas als schoonste fossiele grondstof hoe dan ook een belangrijke bron voor de Nederlandse energievoorziening. Circular Energy wil aardgas uit kleine velden op de Noordzee winnen. Investeringen in offshore installaties kunnen op steun van EBN rekenen. Lees meer...

 • CCS: efficient opruimen van eigen afval

  Om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn energiebesparing en duurzame energieopwekking voorlopig niet afdoende. Om de uitstoot van CO2 verder te beperken steunt de overheid initiatieven om CO2 af te vangen en op te slaan. Circular Energy slaat de vrijkomende CO2 zelf op.  Lees meer ...

Economisch model: realistisch en winstgevend

Bij de berekening van de economische haalbaarheid van onze installatie hebben we rekening gehouden met alle cruciale  factoren betrokken. Uit het economisch model blijkt dat de installatie voldoende rendement oplevert om investeringen te rechtvaardigen. 

 • Stroommarkt: balanshandhaving rendeert

Het verdienmodel van Circular Energy is gebaseerd op de handel in stroom op de APX-markt. Dit is te danken aan het flexibele  karakter van de offshore elektriciteitscentrale, die 'meebeweegt' met het aanbod van stroom uit wind. Lees meer ...

 • Reservoir Estimates: 25 jaar productie

We hebben een uitgebreide studie gedaan naar de omvang en winbaarheid van verschillende kleine velden op de Noordzee. Het veld dat we geselecteerd hebben voor het eerste project,  ‘Cranberry, haalt 25 jaar een dagelijkse productie van 800 m3 gas haalbaar is. Dit veld kan dus net zo lang de stroomproductie stabiliseren als de levensduur van het windpark. Lees meer...

 • Intern rendement: 20 jaar lang 8%

Investeerders die op zoek zijn naar een beleging die gedurende een lange periode een aantrekkelijk rendement oplevert, zijn bij Circular Energy aan het juiste adres. Op grond van realistische aannemers voor stroomprijzen, CO₂-prijzen en investeringen blijkt dat we een rendement (internal rate of return, in real terms) van 10% kunnen bieden, 20 jaar langLees meer...

 • CO₂-prijzen in de lift

De opwaartse trend in CO₂-prijzen is sinds een half jaar duidelijk zichtbaar. Half mei 2018 stegen de prijzen van CO₂-emissies naar 15 euro per ton. Dat is gunstig voor de schone installatie van Circular Energy en onze investeerders. Lees meer ...

 • Gas to Wire: positief verdienmodel

 De ontwikkeling van het gasveld is niet afhankelijk van bestaande gasinfrastructuur. Potentiële velden hoeven niet in de buurt van een gaspijplijn te liggen maar binnen bereik van het elektriciteitsnetwerk op zee. Lees meer ....

Techniek: slimme combinatie van bestaande technieken

De installatie van Circular Energy maakt gebruik van bestaande technieken. Het integrale geoptimaliseerde ontwerp en de capaciteit van alle componenten stemmen we af op het uiteindelijke doel: balanshandhaving van het offshore transportnet. Investeerders hebben zo de zekerheid dat geen risico’s worden genomen met de bedrijfszekerheid van de offshore installatie. Lees meer... 

MVO: circulair en hergebruik

Als investeerder wilt u voldoen aan de verplichtingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen met zich meebrengen. De installatie van Circular Energy is niet alleen circulair, de impact op de omgeving is zeer beperkt en we proberen zoveel mogelijk bestaande componenten te hergebruiken componenten. Lees meer ... 

Ervaren team met risicodragende experts

Circular Energy is een startup met decennialange ervaring in de energiesector. Circular Energy bestaat uit een enthousiast team van experts van verschillende disciplines. Zij combineren een universitaire technische of financieel/economische achtergrond met jarenlange ervaring in de olie & gasindustrie of elektriciteitssector. Als mede-aandeelhouder dragen ze zelf risico. Maak kennis met ons team

Risicospreiding: gefaseerde investeringen

Voor de realisatie van onze centrale zijn serieuze investeringen nodig. Om het risico voor investeerders te spreiden, hebben we het project opgeknipt in verschillende fases. Bovendien zoeken we het gesprek met meerdere verschillende investeerders om de ideale combinatie van financieringsvormen te vinden. Lees meer...

Risico’s: bekend en beheersbaar

Vanzelfsprekend kleven er risico’s aan dit project. We treden die met een open vizier tegemoet en proberen ze beheersbaar te houden. Voor onszelf en voor onze investeerders.

 

Voor dit project zien we een aantal uitdagingen: 

 • Publieke acceptatie
 • Investeringskosten
 • Stroomprijzen
 • Bouw windparken
 • CO₂-prijzen

Lees meer


Geïnteresseerd?

Wanneer u meer wilt weten of interesse heeft om bij dit project betrokken te raken, aarzel dan niet om contact met ons op te namen.


Consortium partners