Geen emissies. Geen bodemdaling. Geen bodembeweging. Schone stroom uit Nederlands aardgas.

Circular Energy is een Nederlands bedrijf dat schone stroom wil produceren uit de Noordzee. We doen dit door het ontwikkelen van kleine gasvelden, het gas om te zetten in stroom en de stroom naar land te brengen. De CO2 die vrijkomt bij de productie van stroom uit gas wordt opgeslagen in de gasvelden en vormt dus geen belasting voor het milieu.


Onze Missie

Circular Energy wil schone stroom produceren uit aardgas en een stabiele, klimaatneutrale energievoorziening bevorderen.Onze technologie

Offshore elektriciteitsproductie uit gas, gecombineerd met offshore CO2 afvang en opslag. De stroomkabel wordt aangesloten op het netwerk van de windparken op zee.Onze mijlpalen

Ons unieke technologieconcept is gepatenteerd en we werken aan plannen voor zowel de gaswinning als de stroomdoorvoer.