· 

Europees consortium dingt mee naar Horizon 2020 subsidie

Circular Energy heeft samen met vier Europese partners een subsidieaanvraag ingediend voor het Horizon 2020 programma “Building a low-carbon, climate resilient future/secure, clean and efficient energy”. Het doel is om de combinatie van een schone offshore elektriciteitscentrale en een offshore windpark te optimaliseren.   

 

Bij de aanvraag zijn naast Circular Energy de Riga university, Arhus university, Bilfinger Tebodin en Sintef betrokken. Het centrale idee is dat de combinatie van een offshore windpark en een schone elektriciteitscentrale  een betere match geeft tussen vraag en aanbod van elektriciteit dan een afzonderlijk windpark. De inzet van het project is om de complexe samenhang tussen de verschillende processen - gasproductie, stroomopwekking, CO2-afvang en -injectie, stroomlevering, windturbines -  te bestuderen en de slimste methode te bedenken om dit alles te regelen. De integratie van deze processen vormt een uitdaging om een stabiele bedrijfsvoering te realiseren en een goed antwoord op de mogelijkheden van de elektriciteitsmarkt te geven.