· 

Meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO₂-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO₂-besparende technieken. Door een vernieuwing van de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) komen ook andere technieken in aanmerking voor subsidie dan alleen de productie van hernieuwbare energie. Welke technieken precies geschikt zijn, wordt nog in kaart gebracht. Het gaat dan om nieuwe technieken als het afvangen en opslaan van CO₂ (CCS).

 

Net als bij de eerdere SDE+ zal subsidie eerst toegekend worden aan de technologieën die het goedkoopste CO₂-uitstoot kunnen verminderen. Zo wordt de meeste CO₂-reductie per euro subsidie behaald. Dit past in het kabinetsbeleid om de klimaatdoelen zo kostenefficiënt als mogelijk te halen.

Mogelijke technieken

 

Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) rekent de komende maanden een aantal technieken door om in te kunnen schatten hoeveel subsidie per techniek nodig is om CO₂ te besparen. Het PBL onderzoekt onder andere ook groene waterstofproductie en CCS. In het najaar van 2019 zal het kabinet bekendmaken welke technieken geschikt zijn om opgenomen te worden in de SDE++.

Circular Energy kan relatief goedkoop de uitstoot van CO2 voorkomen
Circular Energy kan relatief goedkoop de uitstoot van CO2 voorkomen