· 

Technische en maatschappelijke haalbaarheid schone energiecentrale onderzocht

Circular Energy gaat dit jaar samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen de technische en maatschappelijke haalbaarheid van een offshore gas-to-power productiefaciliteit op de Noordzee onderzoeken. De focus zal liggen op de afvang en permanente opslag van CO₂. De drie partijen hebben hiervoor subsidie gekregen vanuit het CCUS-programma van de Topsector Energiestudies.

 

De haalbaarheidsstudie moet meer inzicht opleveren in de kosten, risico’s en knelpunten rondom de juridische aspecten en het maatschappelijk draagvlak. Over deze onderzoeksvragen zullen de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen zich buigen. Circular Energy neemt de technische vragen voor zijn rekening. Deze vragen concentreren zich op het opslaan van CO₂ in hetzelfde gasveld met een nieuw Controlled Propagation principe om vermenging van CO₂ en aardgas te voorkomen.