· 

Verbinding op zee ontbreekt op klimaattafel

2018 is volgens Gasuniedirecteur Han Fennema het jaar van de klimaattafels. Systeemintegratie op zee, dat huwelijk tussen de elektronen en moleculen, ontbreekt daar als thema, aldus Fennema tijdens het KVGN symposium over offshore systeemintegratie op 21 november. Zou 2019 het huwelijksjaar van de offshore systeemintegratie kunnen worden?

 

In de ogen van Joris Koonneef, strategisch consultant bij TNO zijn er vijf opties voor offshore integratie: Elektrificatie van  offshore platforms, Power to gas, CCS, Gas to Wire en Energy Storage. Voor elk van deze oplossingen valt wat te zeggen, maar ze worden allen nog ontwikkeld en getest. Het is de vraag of er ook een positieve business case uit te halen is. Feit is dat groot ingezet wordt op offshore wind en dat het verstandig is om dat te koppelen aan bestaande infrastructuur.

 

Circular Energy
Arnold Groot, General Manager van Circular Energy hield een betoog over het duurzaam winnen van kleine aardgasvelden, die tegelijkertijd gevuld worden met CO2 die vrijkomt bij de stroomproductie met het geproduceerde gas. Op die manier blijft de druk in het veld gelijk en verkleint het de kans op bevingen en bodemdaling. Als het veld vrij is van aardgas en vol met CO2, kun je het afsluiten met cement. Groot werkt hard om de pilot in 2021 te starten met een 14% post-taks return ratio. Dit project kun je zien als een offshore battery project. Op de vraag waarom stroom en geen waterstof antwoordde Groot dat er nu wel al een markt is voor stroom maar nog niet voor waterstof. Dat maakt voor een start-up een betere business case om investeerders aan te trekken.

 

Hergebruik platforms

Jacqueline Vaessen,  general manager van Nexstep (een samenwerking van Nogepa en EBN) houdt zich bezig met het nationale platform voor hergebruik en ontmanteling. Het doel van Nexstep is het reduceren van de kosten met 30%.  

Arnold Groot (rechts) samen met andere deelnemers aan het KVGN symposium in het Maritiem Museum in Rotterdam
Arnold Groot (rechts) samen met andere deelnemers aan het KVGN symposium in het Maritiem Museum in Rotterdam

 

 

De staat betaalt nu zo’n 70% van de totale ontmantelingskosten. Als je bedenkt dat er ongeveer 150 platforms op de Noordzee staan dan gaat het om miljarden euro’s.

 

Hoe gaan ze dat doen? Door transparant te zijn, in te zetten op shared learning, zorgen voor effectieve en efficiënte regelgeving, contact te houden met internationale partnerorganisaties en met een dedicated innovatieve agenda. Essentieel probleem is de termijn tussen eind van productie en nieuwe  bestemming. De oplossing lijkt te zijn om niet te snel af te breken, eerst kijken wat we er nog van kunnen gebruiken. Op de vraag wie dat moet betalen is nog geen antwoord.

 

De potentiële bijdrage van systeemintegratie aan het klimaatprobleem is groot en veelzijdig. Daar staan de haalbaarheid en timing als cruciale vraagstukken tegenover.

(bron: Inge O'Brien, Gasterra)