· 

Optimale handelstrategie bepaald

Circular Energy heeft over het jaar afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de beste methode om de opgewekte stroom op de markt te brengen. Samen met met PZEM (het voormalige Delta), het Energy Delta Institute en eRisk, een consultancy, is op basis van historische gegevens een optimale trading strategy bedacht.

 

De gegevens die hierbij een rol spelen zijn onder meer de capaciteit van onze installatie, de capaciteit van het windpark en de capaciteit van de kabel naar de kust. Immers, op de momenten dat het hard waait is de kabel “vol” met stroom uit wind en moeten wij afschakelen. Op andere momenten, echter, is onze route naar de kust wel beschikbaar en hebben we de keus of we produceren.

 


Windsnelheid

Dat laatste hangt af van de stroomprijzen, en daarvan blijkt dat deze weer samenhangen met de windsnelheid. Als het waait op de Noordzee zakt namelijk de prijs op de stroombeurs APX. In de toekomst, met de verwachte toename van Offshore Wind, zal de correlatie tussen windsnelheid en stroomprijs alleen maar toenemen, zo is de verwachting.

 

Hogere prijs

Op basis van dit inzicht, de waarschijnlijkheidsverdeling van windsnelheden en historische stroomprijzen, is een trading strategy geformuleerd die er toe leidt dat Circular Energy een hogere prijs kan realiseren dan de gemiddelde marktprijs. Wij pakken tenslotte alleen de prijspieken. Hiermee is het nadeel dat we soms moeten afschakelen teniet gedaan.

 

 

Aantrekkelijke toekomst

Het onderzoek, dat deels is gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is hiermee afgesloten. We hebben geleerd dat een stroomproducent die complementair aan stroom uit wind kan produceren een aantrekkelijke toekomst heeft. Nu kunnen we gaan bouwen.