· 

Kleinschalige CO₂-opslag in zeebodem kan rendabel zijn

 

Het is wel degelijk mogelijk om op een kostenefficiënte manier CO₂ af te vangen en in de zeebodem op te slaan. Dit stelt Circular Energy in reactie op het rapport ‘Kosteneffectieve maatregelenpakketten voor de klimaatdoelstellingen van de industrie, dat milieuorganisaties eind juni hebben uitgebracht. 

 

In het rapport stellen de milieuorganisaties dat de Nederlandse industrie aan zijn doelstellingen voor 2030 kan voldoen (35,7 Mton CO₂-uitstoot) met relatief goedkope, deels al (bijna) rendabele technische aanpassingen. De opstellers stellen dat de alternatieve opties goedkoper zijn dan het opslaan van CO₂ in de bodem. Volgens Circular Energy is ook kleinschalige CCS-installaties rendabel.

 

Integraal ontwerp 

De installatie van Circular Energy vangt de CO₂ direct bij de bron af en dus is afvang en opslag relatief goedkoop. De elektriciteitscentrale en de CCS-installatie worden tegelijk en integraal ontworpen. Daardoor kan het ontwerp geoptimaliseerd worden op de warmteproductie van de centrale en de warmtebehoefte van de CO₂-afvanginstallatie.  

 

Geen dure transportleidingen

Daarnaast bevindt de hele installatie zich op zee. Er zijn geen dure transportleidingen nodig om de CO₂ van een installatie op land tientalen tot honderden kilometers verder op zee te transporteren. De investeringen voor transport beperken zich tot een put van 3 kilometer diepte. Door innovatie en schaaleffecten kan CO₂-opslag ook voor andere toepassingen goedkoper worden.

 

Twintig maatregelen 

Het rapport van de milieuorganisaties behandelt zo’n 20 maatregelen, waaronder elektrolyse, warmtepompen diepe geothermie en CCU. Het omschrijft welke bestaande technieken ze vervangen en berekent wat ze opleveren aan de CO₂-reductie. De goedkoopste maatregelen zijn vormen van recycling (staal, mechanisch recyclen) en elektrificatie (stoomrecompressie, warmtepompen, deels elektrolyse).