· 

Super batterij voor wind op zee

Een schone offshore energiecentrale die werkt als een superbatterij. Zo presenteerde Circular Energy zijn innovatieve oplossing tijdens Electrify Europe eind juni in Wenen. De koppeling van offshore gaswinning aan schone elektriciteitsproductie, lost voorziene problemen met energieopslag op zee alvast op.

 

Batterijen voor grootschalige energieopslag om de energievoorziening in balans te houden, kampen met het probleem dat hun capaciteit beperkt is en dat ze niet langdurig elektriciteit kunnen opslaan en leveren. De komst van offshore windparken maakt dit zowel crucialer als complexer.

 

Snel op- en afschakelen

De centrale die Circular Energy wil bouwen, kent die problemen niet. In feite werkt het gasveld als opslagfaciliteit. Mocht het niet hard genoeg waaien dan kan de centrale binnen een kwartier opgeschakeld worden om de benodigde hoeveelheid stroom te produceren. En andersom. Binnen een kwartier is de productie weer teruggeschroefd.

 

Langdurig hoge leveringszekerheid

Zo nodig kan de centrale jaarlijks 1 TWh leveren, en dat 20 jaar lang. Uit de windsnelheid voorspelling blijkt dat onze power generator ongeveer 75% van de tijd op volle capaciteit elektriciteit kan produceren.

Bron: Vattenfall