· 

EBN heeft grote ambities met kleine velden

Met de versnelde afbouw van ‘Groningen’ worden de kleine offshore gasvelden nog belangrijker. Om die effectief en efficiënt in te blijven zetten, moeten de kosten aanzienlijk omlaag. Dat kan alleen door samenwerking en clustering. Snelheid is geboden, stelt EBN in zijn jaarlijkse uitgave Focus. 

Dit biedt een aantrekkelijk perspectief voor Circular Energy en de offshore windsector. Dankzij onze schone offshore energiecentrale, kunnen we met het winnen van gas uit deze kleine velden en de elektriciteitsproductie en CO2-afvang en opslag, de balans in het steeds omvangrijkere offshore windnetwerk blijven handhaven..

 

Eigen Energiebehoefte 

EBN voorziet een toekomst waarbij in 2025 de Nederlandse gasproductie uit kleine velden is gedaald tot dertien miljard kubieke meter per jaar. De grote gastransportleidingen en behandelcentra zijn geïntegreerd tot één offshore hoofdtransportnet. Bedrijven delen personeel en bijna alle platforms zijn onbemand. Een aantal platforms voorziet in de eigen energiebehoefte door aansluiting op een offshore elektriciteitsnetwerk, verbonden met windparken. Dat leidt tot een operationele kostenbesparing van 30-50%. Daardoor kan nog steeds nieuw gas wordt aangesloten en kostbare infrastructuur behouden blijven voor CCS en waterstof. En daarvan profiteren het milieu, alle belanghebbenden én de maatschappij.


30 offshore platforms in 2027

Volgens EBN is dit de enige weg om de productie uit de Nederlandse kleine velden betaalbaar te houden. Hoewel diverse operators al hun operationele kosten hebben verlaagd, is EBN  overtuigd dat verdere kostenverlaging noodzakelijk is. De sleutel ligt bij verregaande samenwerking tussen de verschillende operators, op het clusteren van operaties. De potentie om de infrastructuur langer in stand te houden door kostenverlaging is aanzienlijk. Zo verwacht EBN bij het huidige kostenniveau dat in 2027 nog tenminste 20 offshore platforms in bedrijf zullen zijn, terwijl dit bij een kostenreductie van 30% er nog minstens 30 zullen zijn.

 

Slimmer en goedkoper

“Tientallen miljarden kubieke meters reeds ontdekte volumes kunnen in potentie nog worden aangesloten”, meent EBN. “Daarnaast hebben recente ontdekkingen in het zuidelijke en oostelijke deel van het Nederlandse continentale plat duidelijk gemaakt dat exploratie nog ruime kansen biedt. Maar snelheid is geboden. Vooral de gasinfrastructuur moet slimmer en goedkoper ingezet worden, vooral door verregaande samenwerking, versimpeling en clustering. EBN zal de komende jaren sterk inzetten op deze punten. “Van onze operators en partners verwachten we dat ze out-of-the-box denken, plannen presenteren en zo nodig over hun eigen schaduw springen om kostenverlaging door clustering te realiseren.”

 

Hergebruik van platforms

De Nederlandse  gassector heeft al goede resultaten geboekt met het hergebruik van platforms – een succes dat EBN graag wil voortzetten. “Over tien jaar zal de Nederlandse olie- en gasindustrie de Noordzee moeten delen met een toenemend aantal windparken. Dit is geen belemmering, maar een kans. Het vooruitzicht van een elektriciteitsnet op zee biedt een unieke maar tijdgebonden mogelijkheid om de centrale behandelingsinstallaties van elektriciteit te voorzien. “Als er te lang wordt gewacht, zullen de resterende reserves de investeringen niet meer rechtvaardigen.”

 

Download hier het hele nummer van Focus