· 

TSE subsidie Systeemintegratie op de Noordzee

Samen met Energy Delta InstitutePZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij) en eRisk Group heeft Circular Energy op 7 juli 2017 een subsidie ontvangen van de Topsector Energie. De subsidie valt binnen het programma Systeemintegratie op de Noordzee.

 

Het consortium zal onderzoek doen naar de beste manier om CO2-vrije stroom uit Noordzeegas te vermarkten. Het concept van Circular Energy draagt bij aan de doelstellingen van het programma Systeemintegratie op de Noordzee.

 

Met het concept kunnen de kosten van wind op zee dalen, onder meer door het invullen van de onderbenutting van de kabelcapaciteit die ontstaat door onregelmatige windenergieproductie.